Rekruttering

Vi er i dag 14 konsulenter i Elate og vi planlegger å stoppe rekruttering et sted mellom 30 og 40 konsulenter. For oss er det viktig at man kjenner alle i bedriften da vi mener at det er mer givende og forenkler kompetansedeling mellom konsulenter.

Vår prosess er enkel:

  1. Et første møte der vi diskuterer ønsker og mål med å være konsulent samt en gjennomgang av Elate som selskap, våre verdier, og hva som skiller oss fra andre.
  2. Flinke personer ønsker å arbeide med andre flinke personer, derfor gjennomfører vi en teknisk dialog i stedet for et intervju som steg nummer to.
  3. Når det er avklart og dialogen var givende for begge parter gis tilbud om ansettelse i Elate med tilhørende avtalegjennomgang.

Det haster ikke, det viktige er at det er de riktige personene som begynner i Elate

Kompetanse

Kompetanse er selve kjernen i Elate, derfor legger vi stor vekt i å innhente og bygge kompetanse. Elate legger opp til at kompetanse kan innhentes i flere typer arenaer, kursing, summits, konferanser, problemløsning i gruppe, fagdager etc.

Sosialt

Å ha sosiale aktiviteter er en enklere måte å utbytte erfaringer og lære kjenne hverandre. Derfor har vi flere typer av sosiale aktiviteter i Elate der hensikten er å bli bedre kjent og ha det gøy.

Bygging

Elate jobber i et marked som endrer seg raskt, og derfor må Elate også holde på endringsevnen. Dette gjør vi gjennom det vi kaller bygging. Her jobber vi med å videreutvikle Elate som selskap, og har full åpenhet og mulighet til å være med på å styre Elate i riktig retning.

Org nr. 817 744 982

Cookies i bruk: _ga, _gid, _gat_gtag_UA_* Google. Analytics: IDE, Google Doubleclick